Wiki 24:Tyyliopas

Wiki 24:stä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Wiki.png
Tämä artikkeli on osa
Wiki 24
-artikkelisarjaa.

Wiki 24:n tyyliopas on kokoelma muokkauskäytäntöjä, joiden tarkoituksena on asettaa vakiomuoto ja -ilme kaikille Wiki 24:n artikkeleille. Tarkkuuden ja täydellisyyden lisäksi yksi Wiki 24:n tavotteista on yhtenäisyys.

Tämän tyylioppaan tarkoituksena on varmistaa, että artikkelit ovat:

  1. helppoja lukea ja ymmärtää
  2. järjesteltyjä ja yhtenäisiä,
  3. miellyttäviä lukijalle, ja
  4. helppoja muokata

Yksinkertaisuus[muokkaa]

Tärkeintä on pitää artikkelit yksinkertaisina! Älä yritä liian monimutkaisia temppuja wikikielellä (kuten taulukoiden upottaminen taulukkoihin). Mitä yksinkertaisempaa merkkikieli on, sitä helpompaa kenen tahansa on muokata artikkelia myöhemmin. Ensisijainen tavoitteemme on näyttää tietoa luotettavasti ja tarkasti. Wikikielen tavoite on pitää artikkelit yksinkertaisina ja korostaa itse tietoa mahdollisimman paljon. Suosimme sisältöä muodon sijaan. Tästä ja muista syistä johtuen HTML-merkkikieltä tulisi välttää useimmissa tapauksissa.

Artikkelien nimet[muokkaa]

Seuraavat ovat yleisiä sääntöjä, jotka koskevat artikkelien nimeämistä Wiki 24:ssä.

  • Artikkelien nimet tulisi olla yksikössä, ei monikossa. Poikkeuksena tietenkin sanat, jotka ovat kieliopillisesti aina monikossa, kuten esimerkiksi kiikarit.
  • Artikkelien nimissä tulisi tulisi suosia kokonaisia nimiä lempinimien sijaan. Arvonimet ja tittelit, kuten "tohtori", "agentti" tai "kenraali" tulisi jättää pois.
  • Ainoastaan artikkelien ensimmäinen kirjain tulisi olla isolla kirjoitettu ellei artikkelin nimessä ole erisnimiä.
  • Lyhenteitä, kuten esimerkiksi "CTU", "DoD" ja "FBI", ei tulisi käyttää. Sen sijaan ne tulisi kirjoittaa kokonaisina (Counter Terrorist Unit, Department of Defense ja Federal Bureau of Investigation) ja lyhenteille tulisi luoda ohjaussivu (katso "Ohjaukset" alempaa).
  • Spin-off materiaaleista kertovien artikkelien otsikon tulisi olla kyseisen esineen/asian koko nimi. Esimerkiksi "24: Conspiracy" eikä vain "Conspiracy" tai "24 Declassified: Veto Power" eikä vain "Veto Power". Lyhyemmästä otsikosta on suositeltavaa tehdä ohjaussivu.
  • Artikkelin otsikko voi tarvita täsmennysmerkinnän. Katso alapuolelta lisätietoa.

Täsmentäminen[muokkaa]

Täsmentäminen on epäselvyyden poistamista silloin, kun termi liittyy läheisesti kahteen tai useampaan eri aiheeseen. Useimmissa tapauksissa tämä tietty sana tai fraasi on useamman kuin yhden artikkelin "luonnollinen" otsikko; kuitenkin täsmentäminen auttaa lukijaa erottamaan samankaltaiset artikkelit. Täsmennyssivujen tarkoitus on kertoa lukijalle useista aiheista, joilla on sama tai samankaltainen nimi.

Wiki 24:ssä on kolme tapaa täsmentää:

Täsmennysmerkinnät[muokkaa]

Täsmennysmerkinnät ovat yleensä tarpeellisia henkilöille tai asioille, joilla on sama nimi. Nämä merkinnät näkyvät otsikossa sulkeissa, esim. (3. päivä), (One Shot), (kirjoittaja) jne. Voi olla vaikeaa päättää, minkä artikkelin merkitsee täsmennysmerkinnällä, mutta sen tulee olla yhdenmukainen olemassaolevien artikkeleiden kanssa. Ainoat poikkeukset tähän sääntöön ovat artikkelit Kiefer Sutherland ja Max, joissa muutoin pitäisi olla täsmennysmerkinnät "(näyttelijä)" ja "(2. päivä)".

Jos kyseessä on kaksi (tai usempaa) hahmoa, joilla on sama nimi, täsmennysmerkintöjen tulisi ilmaista minkä "päivän" aikana hahmot esiintyivät (1. päivä, Stories, The Game, Veto Power, etc.). Jos kahdella saman päivän hahmolla on sama nimi tai hahmot esiintyvät useissa eri päivissä, arvoasemaa tai liittoumaa voi käyttää selvennykseen (agentti/siviili, DoD/terroristi, jne.). Näiden samojen sääntöjen tulisi päteä myös artikkeleihin, jotka eivät kerro henkilöistä, jos vain mahdollista.

Täsmennysmerkinnät eivät yleensä ole tarpeen kun kyse on sijainneista. Jos kahdella sijainnilla on sama nimi, artikkeleiden otsikoita tulisi laajentaa täydellisemmiksi. Esimerkiksi "Portland, Oregon" ja "Portland, Maine". "Portland" voisi sitten ohjata täsmennyssivulle (katso alempaa lisätietoja).

Täsmennyshuomautukset[muokkaa]

Jos kahdella artikkelilla on erittäin samankaltaiset nimet, täsmennyshuomautusta tulisi käyttää täsmennysmerkinnän lisäksi. Täsmennyshuomautus voisi näyttää tältä:

Saatat etsiä sivua X (jossa X olisi artikkelin nimi)

Se artikkeli, jolla on tarkempi otsikko, ei tarvitse täsmennyshuomautusta.

Kun kyse on kahdesta erillisesta hahmosta, kuten Doug Mastersin ja Mastersin tapauksessa, ei huomautus eikä täsmennyssivu ole tarpeen. Mastersin sivulle laitetaan yksinkertaisesti linkki Doug Mastersin sivuun.

Täsmennyssivut[muokkaa]

Yleisin täsmennyssivun muoto Wiki 24:ssä erottaa hahmojen nimet toisistaan. 24 tunnetaan siitä, että hahmojen etu- ja sukunimiä käytetään uudelleen uusille hahmoille, ja tämä voi olla sekavaa. Jos kahdella hahmolla on identtinen nimi tai useammalla kuin kahdella hahmolla on samankaltaiset nimet, erillinen täsmennyssivu on luotava.

Esimerkiksi jos on kaksi tai useampaa hahmoa nimeltä "Bob", kuten "Bob Smith", "Bob Jones" ja "Bob Miller", täsmennyssivua ei tarvita. Kuitenkin jos myöhemmin ilmestyy hahmo nimeltä "Bob", jolla ei ole sukunimeä, täsmennyssivu — otsikolla "Bob (täsmennyssivu)" — tulee luoda ja siinä tulee listata kaikki neljä hahmoa aakkosjärjestyksessä kuvauksineen ja linkkeineen. Hahmo, joka tunnetaan vain nimellä "Bob" ei tarvitse merkintää artikkelin otsikkoon. Sen sijaan artikkeli sisältää täsmennyshuomautuksen, joka linkittää täsmennyssivulle ja auttaa lukijoita, jotka etsivät toisennimistä Bob-henkilöä.

Jos yksi tai usempi muu hahmo nimeltä Bob ilmestyy lisäksi, silloin täsmennysmerkintöjä käytetään edelläkuvatulla tavalla. Silloin sivu "Bob" muutetaan ohjaukseksi sivulle "Bob (täsmennyssivu)".

Kaikkien täsmennyssivujen nimessä tulisi olla "(täsmennyssivu)", itse sivulla tulisi olla {{Täsmennyssivu}} -malline ja asiaankuuluva luokka. Huomioi, että nämä säännöt pätevät myös hahmoihin, joiden sukunimi on tiedossa mutta etunimi ei, sijainteihin sekä esineisiin, joilla on sama nimi.

Artikkelin sivupalkki[muokkaa]

Ensimmäinen asia useimmilla sivuilla on oikeassa laidassa sijaitseva sivupalkki, tai "tietolaatikko", joka kertoo joitakin tärkeitä tietoja hahmosta ja sisältää kuvan.

Artikkelin esittely[muokkaa]

Jokaisen sivun tulisi alkaa esittelyllä, joka on kuin eräänlainen yhteenveto artikkelista lukijalle. Esittelyn tulisi kertoa lyhyesti mistä artikkeli kertoo ja sijoittaa se tiettyyn kontekstiin. Esittelyn pituus voi vaihdella yhdestä lauseesta useisiin kappaleisiin. Artikkelin aihe tulisi nimetä ensimmäisellä rivillä ja lihavoida. Vaikkakin artikkelin nimi on jo listattu, on hyödyllistä korostaa artikkelin aihetta lukijalle.

Otsikot, kappaleet ja jaotus[muokkaa]

Luodaksesi uuden kappaleen artikkeliin, ympäröi kappaleen otsikkoteksti kahdella tai useammalla == -merkillä (yhtäsuuruusmerkit) äläkä jätä välilyöntejä yhtäsuuruusmerkkien ja lähimpien kirjaimien väliin. Wikiohjelmisto luo automaattisesti sisällysluettelon kun artikkelissa on neljä (tai enemmän) otsikkoa.

Ensimmäinen sana ja kaikki otsikon erisnimet tulisi kirjoittaa isolla alkukirjaimella, ja kaikki muut sanat pienillä kirjaimilla.

Vältä linkkien käyttämistä otsikoissa. Selaimen oletusasetuksista riippuen jotkut käyttäjät eivät välttämättä näe linkkejä oikein. On paljon hyödyllisempää sijoittaa asiaankuuluva linkki ensimmäiseen lauseeseen otsikon jälkeen.

Perspektiivi ja aikamuoto[muokkaa]

Wiki 24:ssä on olemassa kaksi artikkelien perspektiiviä, "in-universe" (universumissa) ja "out-of-universe" (universumin ulkopuolella). In-universe kuvailee asioita, jotka ovat olemassa 24:n maailmassa, kun taas out-of-universe kuvailee asioita, jotka ovat olemassa tosimaailmassa. Esimerkiksi Jack Bauer on olemassa 24-universumissa (in-universe), mutta Kiefer Sutherland on olemassa tosimaailmassa (out-of-universe). Tätä käytäntöä tulisi soveltaa yhdessä neutraali näkökulma -käytännön kanssa.

In-universe[muokkaa]

Kaikki in-universe (IU) -artikkelit tulee kirjoittaa imperfektissä eli kuin joku tulevaisuudesta kirjaisi ylös tapahtuneita tapahtumia. Kaikki artikkelit, jotka kertovat sarjan kuvitteellisen maailman hahmoista, paikoista, esineistä ja tapahtumista tulee kirjoittaa imperfektissä. Tämä luo yhtenäisyyttä kaikkien in-universe -artikkelien kesken. Vaikkakin suuri osa 24:stä sijoittuu tulevaisuutemme, futuuria ei tulisi koskaan käyttää in-universe -artikkeleissa.

Seuraavantyyppiset artikkelit ovat kirjoitettu "in-universe" -tyylillä:

Yleiset tyypit Esimerkkejä "in-universe" -artikkeleista
Hahmoartikkelit Jack Bauer, Stephen Saunders
Paikat, kulkuneuvot, esineet 226 Pine Crest Road, Natalia, Dobson Override
Kuvitteelliset tapahtumat Sentox-hermokaasuhyökkäys CTU Los Angelesia vastaan, Operaatio Nightfall

In-universe -artikkelien esittelyn sekä leipätekstin tulisi viitata sarjan tapahtumiin ja hahmoihin kuin ne olisivat oikeita. In-universe -artikkeleissa 24-sarjan luomiseen vaikuttaneita tosielämän tietoja, kuten näyttelijät, tulisi sisällyttää vain tietolaatikkoon ja "Taustatietoja ja huomioita" -osioon.

Out-of-universe[muokkaa]

Out-of-universe (OOU) -artikkelit tulisi kirjoittaa tosielämän näkökulmasta, käyttäen yhdistelmää imperfektistä ja preesensistä. Esimerkiksi näyttelijän elämäkerrassa voisi lukea:

Kiefer Sutherland syntyi Lontoossa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 1966. Nykyään hän esittää Jack Bauerin roolia 24-televisiosarjassa. Kiefer tulee esiintymään uudessa Twelve-elokuvassa.

Seuraavantyyppiset artikkelit ovat kirjoitettu "out-of-universe" -tyylillä:

Yleiset tyypit Esimerkkejä "out-of-universe" -artikkeleista
Jakso-oppaat 1. päivä 11:00pm-12:00am, 24: Lunastus
Sarjakuvat, romaanit & pelit 24: Nightfall, 24: The Game
Tuotantotiimi, käsikirjoittajat, näyttelijät jne. Jon Cassar, Kiefer Sutherland, Paul Blackthorne

Mikäli artikkelin aiheena on jakso, kirja, sarjakuva, peli tai jokin muu tosielämän 24-tarinamateriaali, artikkelin tulisi sisältää yksityiskohtainen yhteenveto tapahtumista, preesensissä kirjoitettuna.

Tosielämän tietojen sisällyttämiskäytäntö[muokkaa]

24 on sarja, joka sijoittuu tosimaailmaan. Vaikkakin hahmot ja jotkin muut asiat, kuten CTU, ovat kuvitteellisia, useat sarjassa viitatut asiat ovat sellaisia, jotka ovat olemassa tosimaailmassa. Kun kirjoitat in-universe -artikkeleita näistä asioista, on tärkeää sisällyttää pelkästään tarinassa annetut tiedot eikä olettaa, että muut "yleistiedot" ovat samoja myös 24-universumissa. Esimerkiksi Los Angeles on sarjan pääsijainti, mutta olisi kuitenkin sopimatonta sisällyttää sen tämänhetkinen asukasluku tai sen perustamisvuosi ellei sitä erityisesti mainita tietyssä jaksossa tai tarinassa.

Joskus kuitenkin tosielämän artikkelista ei ole annettu ollenkaan tietoja ja on välttämätöntä lisätä yksi tai kaksi yleisesti tunnettua faktaa edes voidakseen luoda artikkelin. Tätä tulisi harjoittaa mahdollisimman vähän ja vain silloin, kun se on välttämätöntä.

Sen lisäksi joskus on lukijan kannalta hyödyllistä saada lisää tietoa tosimaailman asiasta, sillä se asettaa sarjan tapahtumat tiettyyn asiayhteyteen. Tämän voi saavuttaa lisäämällä faktat "Taustatietoja ja huomioita" -osioon ja/tai linkittämällä ulkoiseen sivustoon, kuten esimerkiksi Wikipediaan.

Ohjaukset[muokkaa]

Toisinaan tietyt henkilöt tai esineet tunnetaan useammalla kuin yhdellä nimellä tai kirjoitustavalla. Useimmissa tapauksissa on viisasta luoda ohjaussivuja kaikille vaihtoehtoisille kirjoitusasuille, joita käyttäjät saattaisivat etsiä hakiessaan tiettyä artikkelia.

Kirjoita seuraava muokkauskenttään luodaksesi ohjaussivun:

#OHJAUS [[Oikean artikkelin nimi tähän]]